Купа на Шампиони
Информация за турнира | УЧАСТНИЦИ ЗА СЕЗОНА

Конференция: сезон: Кръг:  

1 Otbora 65767 Otbor 322 1:0
1 Otbora 28172 Otbor 1619 0:0
1 Otbora 310 Otbora 53315 0:2
1 Otbora 33033 Otbor 3202 3:4
1 Otbora 55817 Otbor 1250 0:2
1 Otbor 1150 Otbora 14087 4:0
1 Otbora 14548 Otbora 49644 0:2
1 Otbor 1349 Otbor 1422 1:0
1 Otbora 18508 Otbor 4083 0:0
1 stars 337 Otbor 1961 3:1
1 Otbor 3298 Otbor 196 0:0
1 Otbora 66708 Otbor 542 4:4
1 Otbor 2987 Otbor 398 0:0
1 Otbor 956 Otbor 894 4:2
1 Otbor 3991 Otbor 2508 0:0
1 Otbora 50213 Otbora 21133 0:0
1 Otbor 1480 Otbora 47625 0:0
1 Otbor 2256 Otbora 55781 0:0
1 Otbor 32 Otbora 31378 3:1
1 Otbor 130 Otbor 77 6:6
1 Otbor 2397 Otbora 19929 0:2
1 Otbor 1833 Otbor 2346 0:0
1 Otbor 410 Otbor 3501 0:0
1 Otbora 97851 Otbora 75269 4:3
1 Otbora 28697 Otbor 917 0:0
1 Otbor 3047 Otbor 3556 0:0
1 Otbor 3915 Otbora 35072 0:0
1 Otbor 3001 Otbor 2707 0:0
1 Otbora 15498 Otbora 11821 0:0
1 Otbor 306 Otbora 66043 4:4
1 Otbora 62830 Otbora 66974 4:2
1 Otbor 2104 Otbora 28989 0:0
1 Otbor 3262 Otbora 21547 0:0
1 Otbor 1009 Otbor 1962 2:0
1 Otbor 777 Otbor 1234 0:0
1 Otbor 506 Otbor 3827 0:5
1 Otbor 2526 Otbora 56657 0:0
1 Otbora 93230 Otbor 2593 4:0
1 Otbor 3952 Otbor 2657 5:6
1 Otbor 3685 Otbor 1297 7:7
1 Otbor 2074 Otbor 87 0:0
1 Otbor 2565 Otbor 776 5:4
1 Otbora 76982 Otbora 2746 0:0
1 Otbor 3205 Otbor 2336 1:0
1 Otbor 1058 Alsaker 0:0
1 Otbora 68819 Otbor 2231 0:0
1 Otbor 2411 Otbora 31787 5:5
1 Otbor 1148 Otbora 11119 1:0
1 Otbora 65737 Otbor 3063 0:0
1 Otbora 53206 Otbora 61131 6:5
1 Otbor 3859 Otbor 2922 3:3
1 Otbora 77268 Otbor 3533 2:0
1 Otbora 69591 Otbora 74975 0:0
1 Otbor 243 Otbor 2163 0:0
1 Otbor 3468 Otbor 2085 0:0
1 Otbora 30551 Otbor 4071 6:5
1 Otbor 2912 Otbor 1228 8:0
1 Otbor 1763 Otbora 14093 0:0
1 Otbora 68537 Otbor 3454 3:4
1 Otbor 2994 Otbor 3125 4:4
1 Otbora 89546 Otbor 2524 0:0
1 Otbora 4575 Otbor 1931 2:0
1 Otbor 4 Otbor 1554 2:0
1 Otbor 2682 Otbor 2693 0:0
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти